ARKITEKTOA (22-6283)

Deskribapena:

Pasaiako Udala. Bitarteko funtzionarioa, zereginak metatzeagatik, 9 hilabeteko iraupenarekin. Zereginak: plangintza orokorra eta garapena egiten parte hartzea, obra-eskaerei, hirigintza-balorazioei, segurtasun-kontrolari, eraikinen ikuskapenari, araudi-proposamenari, eskumen-arloko herritarrei arreta emateari eta abarri buruzko informazio teknikoa ematea. Lanaldia eta ordutegia: 07: 11-14: 30 (ordubeteko malgutasunarekin). Hileko soldata gordina: 3659,04 euro. Hautaketa prozesua: merezimendu lehiaketa. Lanbiden lan-eskaintzan izena ematearekin batera, baldintzak eta merezimenduak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira. Lanbide lan eskaintza

Baldintzak:

Ezinbesteko baldintzak, besteak beste: arkitekturako gradua edo baliokidea, 4. hizkuntza-eskakizuna (3. hizkuntza-eskakizuna onartuko da 4. hizkuntza-eskakizuna ez badago). Oinarriak erantsi dira.