1. EDO 2.MAILAKO ENKOFRATZAILEA (23-005505)

Deskribapena:

Esperientzia duen enkofratzailea behar da.

Baldintzak:

Ezinbesteko baldintzak: Gutxienez 3 urteko esperientzia .

Esperientzia oso baloragarria urbanizazio eta saneamendu obretan. Baldintza baloragarriak: Laneko arriskuen prebentzioko prestakuntza (oinarrizko maila 60h+enkofratzaile espezifikoa 6h edo kofratzaile espezifikoa 20 h).

Ordutegia. Astelehenetik ostiralera 8:00-13:00 eta 14:00-17:00