6 LAN BERTIKALETAKO ZULATZAILE ETA/EDO EXKALATZAILEA - 005488

Deskribapena:

EZPONDEI EUSTEKO ENPRESAK 6 LANGILE ESKATU DITU ZULATZAILE ETA/EDO ATERATZAILE LAGUNTZAILE. KONTRATU MUGAGABEA. LANALDI OSOA.

Baldintzak:

TUNELETAN ETA EZPONDETAN OINARRIZKO PRESTAKUNTZA IZATEA. BERTIKALEN IKASTAROA. GUTXIENEZ OINARRIZKO IKASTAROA IZATEA, 20 ORDUKO LANBIDEETAN (ERAIKUNTZAKO ZATI KOMUNA).