Enpresa txiki eta ertainei, banako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa

El Decreto 103/2018, de 10 de julio, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2018, establece la apertura de una línea de financiación a los citados colectivos, con una dotación máxima de 600 millones de euros, para atender sus necesidades de circulante.

 

Dekretuan honako hauek arautzen dira: kreditua lortzeko baldintzak, erakunde onuradunak,

baliabideen erabilgarritasuna, maileguen baldintzak eta elkarren bermerako sozietatearen eta

finantza erakunde laguntzaileen aurrean jarraituko diren izapidetzeko prozedurak. Horretarako,

Ogasun eta Ekonomia Sailak beharrezkoak diren lankidetza-hitzarmenak sinatu ditu programari

atxikita dauden finantza-erakundeekin.

 

Enpresa txiki eta ertainei, banako enpresaburuei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa


Oarsoaldea