Enpresentzako laguntzak gas naturalaren igoerari aurre egiteko

Gas naturalaren hornidura-kostuen igoera orokorra eragin negatiboa izaten ari da industriaren lehiakortasunean.

Gas naturalaren kontsumoaren sektorerik intentsiboenak beherakada handiak izaten ari dira beren ekoizpenean. Sektore horiek ekonomiarako oinarrizko produktuak fabrikatzen dituzte, eta, kasu batzuetan, aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteetara jo behar izan dute haien jarraipena bermatzeko. Beraz, premiazkoa da energia-kostuen gehiegizko igoera arintzeko neurriak hartzea. Testuinguru horretan, beharrezkoa eta premiazkoa da gas naturaleko kontsumitzaile intentsibo horientzat energiaren kostua murrizteko eta nazioarteko lehiakortasuna hobetzeko mekanismoak ezartzea.
 

Kontsumo handiko industria-instalazioetan gas naturalaren kontsumoarekin lotutako kostuen igoera konpentsatzeko, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak laguntza-lerro baten oinarri arautzaileak ezarri ditu. Laguntza horien helburua gas naturalaren kostuen igoerak 2022ko otsailaren 1etik gas naturalaren kontsumo handiko instalazio industrialen eragiketetan izan duen eragina arintzea da.


450 milioi euro erabiliko dira laguntza horietarako. Laguntza horiek industria-sektoreko enpresei bideratuak daude, besteak beste, Elikadura, Pasta eta Papera, Kimika, Beira eta azulejoak eta Metala enpresei. Enpresa hautatua izateko, enpresek 1,5 GWh baino gehiagoko gas naturalaren kontsumoa izan behar dute 2021ean edo 2022an. Laguntzen zenbatekoa kostuen % 50eraino irits daiteke, gehienez ere 4 milioi euroko mugarekin, oinarrietan eta kalkulu-formulan ezarritakoaren arabera.


Dirulaguntzak eskatzeko epea 2023ko abuztuaren 24ra arte egongo da zabalik. Enpresa interesdunek Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dituzte eskabidea eta dagokion dokumentazioa, ordezkaritza-ahalmen nahikoa duen pertsona baten sinadura elektronikoarekin.
 

Eskatutako dokumentazioan honako hauek jasotzen dira, besteak beste:


Eskaera-galdetegi elektroniko bat, sinatzailearen ahalordea egiaztatzea, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzea, egindako jardueren eta gas naturalaren kontsumoen azalpen-memoria, egiaztatutako erakunde batek egiaztatutako txostena, kontu-auditore baten txostena.


Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak 2023ko abenduaren 31 baino lehen emango ditu dirulaguntzak, eta onuradunek diruz lagundu daitekeen aldian (2022ko otsailaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra) izandako gas naturalaren kontsumoak baino ez dira kontuan hartuko. Laguntzak kalkulatzeko, gas naturalaren prezioek aldi horretan izan duten salbuespenezko igoera hartuko da oinarri, 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko erreferentziako aldi batekin alderatuta.


Laguntza-lerro horri buruzko informazio gehiago lortzeko eta betekizun espezifikoak ezagutzeko, uztailaren 7ko ICT/744/2023 Agindua kontsulta daiteke, konpentsaziorako laguntza-lerroaren oinarriak arautzen dituena.


Informazio gehiago behar baduzu edo zalantzaren bat argitu nahi baduzu, jarri harremanetan Oarsoaldea Garapen Agentziarekin:

943 494 129* dmunoz@oarsoaldea.eus.